Jesteśmy Instytutem badań nad prawnymi aspektami nowych technologii

Prawo nigdy nie nadąża za rozwojem technologii. Niezmiennie jednak, każda gałąź gospodarki, niezależnie od szybkości jej przemian, musi działać w ramach i granicach prawa. Pytania, na które szukamy odpowiedzi nie zostały jeszcze zadane, a problemy, które staramy się rozwiązywać nie zostały jeszcze określone

CEL INSTYTUTU

Future Institute zajmuje się prowadzeniem zaawansowanych badań w zakresie leżącym na styku prawa i nowych technologii. Oprócz prowadzeniem prac badawczych i przyczynianiem się do rozwoju dziedzin takich jak prawo nowych technologii, czy ochrona własności intelektualnej bierzemy również czynny udział w pracach projektowych, opiniujemy i radzimy optymalne rozwiązania w warunkach, w których trudno się odnaleźć.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej pracy, prowadzonych badaniach, aktywnościach i ostatnich wydarzeniach?