Projektujemy rozwiązania przyszłości

Prawo nigdy nie nadąża za rozwojem technologii. Niezmiennie jednak, każda gałąź gospodarki, niezależnie od szybkości jej przemian, musi działać w ramach i granicach prawa. Pytania, na które szukamy odpowiedzi nie zostały jeszcze zadane, a problemy, które staramy się rozwiązywać nie zostały jeszcze określone

Nasze wartości

Zaawansowanie

Nasz zespół posiada wszelkie kompetencje w dziedzinach prowadzonych prac dla głębokiej i dokładnej analizy każdego szczegółu.

Kluczowe elementy

Dzięki doskonałemu rozeznaniu na polu prowadzonych badań rozpoznajemy kluczowe elementy będące podstawą dalszych prac

Cel

Celem naszych badań jest uzyskanie odpowiedzi na najważniejsze pytania, przed którymi już stoimy lub możemy za chwilę stanąć.

Strategia

Planowanie prac pozwala na rozwiązywanie skomplikowanych problemów krok po kroku dlatego strategiczne rozplanowanie ma dla nas zasadnicze znaczenie.

Zespół

dr Marek Porzeżyński

Dyrektor Future Institute

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, student Informatyki stosowanej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawnych aspektach nowych technologii, ochrony własności intelektualnej, mediów i reklamy.

Konrad M. Mazur

Specjalista z zakresu prawnej ochrony informacji

doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na prawnych aspektach ochrony informacji – tajemnic, danych osobowych i własności intelektualnej – w sektorze nowoczesnych technologii informacyjnych. W dorobku naukowym posiada publikacje dotyczące prawa ochrony tajemnic, danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa. Autor monografii naukowej Polskojęzyczna społeczność przestępcza zorganizowana w sieci darknet.