Projektujemy rozwiązania przyszłości

Prawo nigdy nie nadąża za rozwojem technologii. Niezmiennie jednak, każda gałąź gospodarki, niezależnie od szybkości jej przemian, musi działać w ramach i granicach prawa. Pytania, na które szukamy odpowiedzi nie zostały jeszcze zadane, a problemy, które staramy się rozwiązywać nie zostały jeszcze określone

W jaki sposób?

Rozwiązujemy problemy

Technologia zawsze wyprzedza rozwiązania prawne, które gwarantują stabilny obrót na rynku.

Jesteśmy jeden krok dalej

Zawsze staramy się być jeden krok dalej przewidując problemy, które jeszcze nie zostały napotkane

Rozumiemy technologię

Nowatorskie rozwiązania nie są jedynie cechą rozpoznawczą naszych badań – również sposób ich prowadzenia odbiega od dotychczasowych rozwiązań

Mamy pomysł

Badając staramy się również proponować rozwiązania, dzięki którym dalszy rozwój nowych technologii będzie możliwy i bezpieczny

Nasze wartości

Zaawansowanie

Nasz zespół posiada wszelkie kompetencje w dziedzinach prowadzonych prac dla głębokiej i dokładnej analizy każdego szczegółu.

Kluczowe elementy

Dzięki doskonałemu rozeznaniu na polu prowadzonych badań rozpoznajemy kluczowe elementy będące podstawą dalszych prac

Cel

Celem naszych badań jest uzyskanie odpowiedzi na najważniejsze pytania, przed którymi już stoimy lub możemy za chwilę stanąć.

Strategia

Planowanie prac pozwala na rozwiązywanie skomplikowanych problemów krok po kroku dlatego strategiczne rozplanowanie ma dla nas zasadnicze znaczenie.

dr Marek Porzeżyński

Dyrektor Future Institute

Doktor nauk prawnych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, student Informatyki stosowanej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawnych aspektach nowych technologii, ochrony własności intelektualnej, mediów i reklamy.